شرکت: نوانديشان جغرافيايي آسف

ایده محوری: تهیه، تولید و انتشار محتوی انواع نقشه ها و اطلس­های جغرافیایی پژوهش محور مولتی مدیا 

مدیر عامل :دكتر هادي اعظمي

تلفن:09133004293

 

رویدادهای پیش رو

5 الی 8 اسفندماه 1397
8 الی 10 اسفند 1397
4 و 5 اردیبهشت ماه 1398
26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398