banner

حضور شرکت های مرکز رشد در نمایشگاه هفته پژوهش تهران  

حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری در غرفه نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه فروسی مشهد

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در اولین روز از برپایی شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در روز پنجشنبه 25 آذر 95 از غرفه دانشگاه فردوسی مشهد بازدید به عمل آوردمهندس موسوی مدیر مراکز رشد و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد توضیحاتی را پیرامون محصولات پژوهشی و فناوری دانشگاه که در نمایشگاه ارائه گردیده بود ارائه نمود. همچنین وی اطلاعات لازم را در خصوص وضعیت پژوهشی دانشگاه و اقدامات صورت گرفته در طی سال گذشته را به مقام عالی  وزارت علومتحقیقات وفناوری اظهار داشتند