رديف
بایگانی نام مخترع تلفن تماس عنوان اختراع
1
322  نادیا نقوی 9155105602 سیستم تصویری اندازه گیری و ثبت تغییرات مکانیکی کامپوزیت های یونی پلیمر فلزی(IPMC)
2
340  سعید کامل ارومیه 9368281513 سیستم نوین جمع آوری کامل ادرار در گاو های شیری در شرایط آزمایش های مزرعه ای
3
349 دکتر احمد رضا بهرامی 9155164297 - 9153015103 ترکیبات و روشی به منظور القاء تمایز زدایی سلولی و بهبود ترمیم
4
357 سجاد سی سخت نژاد 9181332556 تولید اسپرم ماکیان از سلول های بنیادی ژرمی در آزمایشگاه
5
364  فاطمه منفردی 9157071183 دستگاه اتوالفکتومتر(سنجش رفتار انتخاب میزبان در حشرات)
6
372  آقای سعید سبحانی راد 9151182339 تولید شیر غنی شده با عنصر روی
7
373 دکتر رضا مجیدزاده هروی 9153011148 شناسایی وبررسی باکتری های لاکتوباسیل با قابلیت پروبیوتیکی از دستگاه گوارش مرغ های گوشتی
8
391  سید الیاس طباطبایی زاده 9151099129 طراحی،ساخت وارزیابی ایمنی زایی DNA واکسن های بیان کننده فرم های تغییر یافته هما گلوتینین5 بر علیه ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تحت تیپ H5N1
9
396 سید مصطفی نوعی باغبان 9367642690 ساخت سیستم فوتوولتائیک/حرارتی با بکارگیری لوله های گرمایی از نوع ترموسیفون
10
412 دکتر محمد رضا باسامی لگزیان 9153521346 روشی جهت تراآلایی(ترانسفکشن) سلول های بیگانه خوار:ابزاری احتمالی به منظور انتقال بزرگ مولکول ها به سیستم ایمنی
11
418 منصور مشرقی 8797660 نانوباکتری ها:پاتوژن دخیل در ایجاد سنگ های ادراری و کلیوی
12
425 علی اکبر اکبری 8802400 مکانیزم ربات بالا رونده از پله
13
426 علی اکبر اکبری 8802400 پمپ جابجایی مثبت با استفاده از مکانیزم لنگ
14
427 علی اکبر اکبری 8802400 محراب هوشیار الکترونیکی
15
445 دکتر محمدرضا باسامی 9153521346 ساخت و استفاده از پوسته باکتری اشرشیا کلی به عنوان واکسن علیه بیماری آنفولانزا و نیوکاسل طیور
16
446  دکتر جواد سرگلزایی و دکترشاه طهماسبی 9153636841 پوشش های با دوام فوق دفع کننده انواع مایعات و مقاوم در مقابل خوردگی
17
447 الیاس طباطبایی زاده 9151099129 ساخت ادجوانت مولکولی XIAP جهت افزایش بیان آنتی ژن نوترکیب و ارتقای پاسخ های ایمنی
18
451 نوید بندار 9399126058 خالص سازی تری اکسید مولیبدن با استفاده از فرایند مکانوشیمیایی

رویدادهای پیش رو

5 الی 8 اسفندماه 1397
8 الی 10 اسفند 1397
4 و 5 اردیبهشت ماه 1398
26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398