نام شرکت:راهبرد سازان آينده آريا

ایده محوری:طراحي سامانه نرم افزاري ارزش گذاري فناوري

مدیر عامل: حميدرضا كوشا

تلفن :09121779508

 

 

9121779508


ملك زاده

15/5/92

رشد مقدماتي

رویدادهای پیش رو

5 الی 8 اسفندماه 1397
8 الی 10 اسفند 1397
4 و 5 اردیبهشت ماه 1398
26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398