مراکز رشد،خدمات متعددی را به شرکت‌های پذیرفته شده ارایه می‌دهند. این خدمات را می‌توان بدین ترتیب برشمرد 

  1. خدمات عمومی و دفتری:
  2. تلفن، نمابر، اینترنت، اتاق مذاکره و کنفرانس،  رایانه،، نظافت و ...
  3. خدمات اداری و اجرایی:
  4. وام‌ها و تسهیلات دولتی، شبکه، کمک‌های مالیاتی، اجاره‌بها و ...
  5. خدمات تجهیزاتی و تسهیلاتی:
  6. فضای اداری، پارکینگ، تجهیزات اداری و دفتری، منابع آزمایشگاهی، تجهیزات کارگاهی و ...
  7. خدمات فنی و تخصصی:
  8. مشاوره مالی و بازاریابی، مشاوره حقوقی و مدیریتی، دوره‌های آموزشی، دسترسی به منابع مالی و ...

 

رویدادهای پیش رو

5 الی 8 اسفندماه 1397
8 الی 10 اسفند 1397
4 و 5 اردیبهشت ماه 1398
26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398