1

تاریخچه

 

 تاسيس اولين مرکز رشد جهان به سال ۱۹۵۹ ميلادي در نيويورک بر مي گردد ژوزف مانسکو، تاجر آمريکايي با خريد يک ساختمان بزرگ قديمي تصميم داشت آن را پس از تعمير، به يک مستاجر اجاره دهد، اما متوجه شد که ساختمان مزبور بزرگ تر از آن است که يک مستاجر به تنهايي از عهده هزينه هاي آن بر آيد. لذا تصميم گرفت که آن را به مستاجران متعددي اجاره دهد تا بتواند از اين طريق درآمد زايي نمايد.

 مانسکو بعد از يک سال، ۲۰ تا ۳۰ مستاجر داشت که حدودا ده هزار مترمربع از فضاي مجموعه را اجاره نموده بودند .اين مرکز هنوز هم فعال است و با نام مرکز صنعتي باتاويا شناخته مي شود و حدودا هزار نفر در آن به کار مشغولند.


 

 

untitled2

تعريف مركز رشد

مركز رشد يا انكوباتور ،از مصدر"to incubate" ساخته شده است كه بر مفهوم رشد كردن و تكوين يافتن دلالت دارد . درادبيات كار آفريني، مراكز رشد در زمره زير ساخت هاي فني قرار مي گيرند و چارچوب هايي هستند كه براي پرورش يا ايجاد كسب و كارهاي كوچك تاسيس مي شوند.

 

مركز رشد فضاي اداري، فني و آزمايشگاهي همراه با خدمات حمايتي با حداقل هزينه را براي شركت هاي نوپا فراهم مي كند و همچنين شبكه سازي و برخي خدمات جانبي را براي آنها تامين مي نمايد.

 

 

 

معرفي مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد

 
مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد با در اختيار داشتن 4 باب ساختمان به مساحت 1609 متر مربع در حال بهره برداري (1000متر مربع در حال آماه سازي) از سال 1386 با انعقاد تفاهم نامه با پارك علم و فناوري خراسان رضوي و مجوز مركز رشد از وزارت علوم و تحقيقات فناوري شروع به فعاليت نمود. اين مركز با ارائه خدمات حمايتي، از ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط كار آفرينان در قالب واحد هاي نو پاي صاحب ايده در زمينه هاي مختلف كه منتهي به فناوري دانش بنيان گردد، پشتيباني مي كند. اين واحد ها براي حضور موثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادي فناورانه در سطوح ملي و فرا ملي آماده مي گردند.

 

 

 

رویدادهای پیش رو

5 الی 8 اسفندماه 1397
8 الی 10 اسفند 1397
4 و 5 اردیبهشت ماه 1398
26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398