5 

مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی یکی از دو مرکز برترکشور در تجاری­سازی دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه ­ی فناوری­ های نرم با بهره ­برداری از توانمندی های علمی و اجرایی دانشگاهیان است.

اهداف کلان مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی:

-   تجاری­ سازی دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه فردوسی مشهد از طریق حمایت از ایجاد، حفاظت، انتقال و اشاعه­ ی فناوری های نرم

-   بکار­گیری همه­ ی ظرفیت­ های دانشگاه فردوسی مشهد برای ایجاد شرایط تجمیع و هم­ افزایی میان کارآفرینان فعال در رشته ­های علوم انسانی و اجتماعی

-      افزايش كارايي و اثر بخشي تحقيقات كاربردي از طریق بهره­ برداری از فرهنگ و روحیه کارآفرینی دانشگاهیان

-      گسترش و تعمیق تعاملات سازنده و هم­ افزا با مراکز علمی، اقتصادی و ... در سطح ملی و بین­ المللی

راهبردهاي اصلی مرکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی:

-      ایجاد خوشه­ های فناوری در زمینه فناوری­ های نرم از طریق مدیریت پذیرش واحدهای فناوری

-      توسعه همكاري هدفمند میان دانشگاه با ساير دستگاه­ هاي اجرايي و بخش خصوصي در حوزه­ ی گرایش تخصصی

-      افزايش مستمر توان رقابتي مركز رشد فناوری های نرم از طريق ارتقای کمی و کیفی خدمات

-      نظارت هدفمند بر روند پیشرفت برنامه­ ی کاری واحدهای فناوری

-      ايفاي نقش موثر در سياست ­گذاري­ هاي كلان توسعه فناوري در حوزه­ ی گرایش تخصصی رویدادهای پیش رو

5 الی 8 اسفندماه 1397
8 الی 10 اسفند 1397
4 و 5 اردیبهشت ماه 1398
26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398