نام شرکت:دانش بنيان سلامت آريانا بوعلي سينا                                                    

ایده محوری:ارائه خدمات و محصولات تندرستي مبتني براستاندارد هاي علمي

مدیر عامل:دكتر مهتاب معظمي

تلفن

 

دانش بنيان سلامت آريانا بوعلي سينا                                                   

ارائه خدمات و محصولات تندرستي مبتني براستاندارد هاي علمي

 

دكتر مهتاب معظمي

 

1/5/92

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

رویدادهای پیش رو

5 الی 8 اسفندماه 1397
8 الی 10 اسفند 1397
4 و 5 اردیبهشت ماه 1398
26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398